Vostè es troba visitant l´espai web farlawsports.com que és propietat de PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS S.L.P., la qual té el domicili a CARRER MANDRI, NÚM. 66-68 de 08022-Barcelona, i pot contactar-nos al telèfon 93 782 26 46.
FAR LAW SPORTS és la marca de Dret de l´esport del despatx professional i és formada per les persones humanes que hi són identificades en el present espai web.
Aquest web els hi facilita informació bàsica sobre els serveis que la marca FAR LAW SPORTS pot oferir, i els usuaris del web es comprometen a respectar els drets legals propis i aliens, i per accedir a l´espai privat els usuaris ACCEPTEN totes les condicions legals de privacitat que existeixen en aquest espai web.