La passió per uns o altres colors no pot impedir que veiem el futbol com el que és: un negoci amb aspectes jurídics d’índole contractual amb clara implicació de l’ordre socioeconòmic.

En l’escenari del mercat de fitxatges és important tractar d’evitar conductes per part de directius que són fonamentades en impulsos irracionals, i l’adequat és analitzar de forma seriosa i assossegada si un jugador pot encaixar en un determinat equip tant per l’aspecte esportiu com per l’aspecte jurídic.

Aquests dies s’ha parlat sobre el concepte “límit salarial” en la llei LFP amb motiu que alguns equips no han pogut inscriure jugadors, la qual cosa va provocar una última setmana del mes agost plagada d’infinitat de comentaris i hipòtesis.

Deixant al marge que el “límit salarial” no és el mateix per a tots els equips de la LFP, i que la distribució de recursos econòmics és certament qüestionable des del plànol de l’equitat, la realitat és que seria aconsellable que tant clubs com a jugadors (que són els treballadors dels clubs) tinguessin assessors experts en Dret de l’Esport que els poguessin orientar jurídica i econòmicament sobre la viabilitat dels fitxatges que pretenen realitzar.

No obstant això és per destacar el concepte “límit salarial” el qual neix de les Normes d’Elaboració de Pressupostos de la LFP, i en concret de l’article 38 que regula la definició de plantilla inscribible, però això en interpretació literal i sistemàtica amb els articles 39 i següents.

La lectura i comprensió de dita articulada és complex fins i tot per a advocats i juristes, i per aquest motiu quan la normativa és interpretada per persones alienes al gremi jurídic, sens dubte, es generin comentaris i notícies francament desafortunades.

En qualsevol cas, la voluntat de la normativa és evitar el caos econòmic que regna en diferents clubs i SAD que s’endeuten per sobre de les seves possibilitats per incorporar determinats jugadors, i en ocasions això provoca que l’entitat esportiva surti perdent la categoria per impagament.

La finalitat de la normativa que regula l’elaboració de pressupostos és clara: buscar un punt d’equilibri (arts. 42 i 43), exigint una absoluta bona llevanza de la situació econòmica de l’entitat (que pot ser amb forma de club o amb forma jurídica de SAD).

Per tant, la qual cosa busca la normativa és que clubs i SAD tinguin una economia sanejada i transparent, i d’aquesta forma si els jugadors estan ben assessorats per persones competents en els camps jurídics i econòmics, s’evitaran situacions de no poder inscriure jugadors per problemes econòmics més pròpies del futbol regional que del futbol professional.

La importància d’un bon assessorament és clau al món dels esportistes, perquè com hem vist en altres articles anteriors, en ocasions són els propis assessors dels jugadors o dels quals ajuden a cometre infraccions tributàries i fins i tot delicte fiscal.